ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 จำนวน 7 เรื่อง

  1. 10 เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับเอเปค 2022
  2. ปลอดภัยไว้ก่อน รับมือกับฝุ่น PM 2.5 ฉบับประชาชน
  3. สัญญาณเตือนภัย เมื่อใกล้วัยทอง
  4. โรคเหงือก หนึ่งในสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ
  5. ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line ID @1784DDPM
  6. กรมการขนส่งทางบก แนะนำเจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถก่อนชำภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์
  7. Pfizer วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี
close(x)