เรื่อง (ให้ประชาชนระมัดระวัง)”การจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว”(ปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า)

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรื่อง (ให้ประชาชนระมัดระวัง)”การจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว”(ปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า)

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว ***ขอให้ประชาชน “ระวัดระวัง” ห้ามเล่นว่าวในบริเวณแนวสายส่งไฟฟ้า ห้ามปีนเสาไฟฟ้า ห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆ แตะสายไฟฟ้าเป็นอันขาด เพราะจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตจากความประมาทได้*** โดยมีพื้นที่สายไฟผ่าน ดังนี้ จังหวัดชลบุรี(อำเภอศรีราชา, อำเภอบ่อวิน, อำเภอเขาคันทรง, อำเภอบ้านบึง, ตำบลคลองกิ่ว, ตำบลหนองไผ่แก้ว)

close(x)