การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
🏆 รางวัลชนะเลิศ 🏆
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประเทศ ในโครงการ “ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18” ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้แก่

1. เด็กชายธีรกุล ทองคำ

2. เด็กหญิงวาศินี ทองคำ

นายธีระ นิ่มบัว (ครูที่ปรึกษา)

ชื่อชิ้นงาน : ถังบอนสี Minimal style

ประโยชน์

1. เพาะชิ้นบอนสี (ใส่แผ่นอะคริลิคสีเขียว)

2. อนุบาลต้นบอนสีและเร่งการเจริญเติบโตของต้นบอนสี (ใส่แผ่นอะคริลิคสีม่วง)

3. กระตุ้นให้สีของใบบอนสีเข้มขึ้น (ใส่แผ่นอะคริลิคสีแดง)

close(x)