สรรพากรชี้แจงพร้อมเตือนประชาชน ไม่มีให้เจ้าหน้าที่โทรติดตามการชำระภาษี โทรแจ้งคืนภาษี หรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านทางไลน์ “RD Intelligence 1161”

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้าบึง

เรื่อง สรรพากรชี้แจงพร้อมเตือนประชาชน ไม่มีให้เจ้าหน้าที่โทรติดตามการชำระภาษี โทรแจ้งคืนภาษี หรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านทางไลน์ “RD Intelligence 1161”

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

close(x)