ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ธ.ก.ส. เตือน ! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารปล่อยสินเชื่อผ่าน SMS
  2. ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขับรถ – เช็คสภาพรถ 8 จุด
  3. ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ!! รมว.สุชาติ จัดให้ สปส. จับมือ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 1.99 % ต่อปี
  4. แนะเลือกกระเช้าปีใหม
  5. การดูแลผิวในช่วงฤดูหนาว
close(x)