ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง ขอความร่วมมืองดการเผาเศษวัสดุทุกชนิดในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นควันและฝุ่นละออง

close(x)