ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีผู้เสียหายร้องเรียนจากเหตุการณ์ใช้งานสายชาร์จปลอมแล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชี
  2. สรรพากรแนะประชาชน โทร 1161 สอบถามข้อเท็จจริงอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
  3. ออมสินเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง หลังมีผู้เสียหายมากขึ้นจากมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลองลวงสารพัดรูปแบบ
  4. การป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5
  5. น้ำมันทอดซ้ำ อันตราย ไม่ควรมองข้าม
close(x)