กำหนดการโครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ บริเวณชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)