ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชนชวนใจ, ชุมชนพูนพิศวิลล่า 3, ชุมชนทรายทองวิลเลจ, ชุมชนทรายทองโฮม และชุมชนพูนพิศ

close(x)