ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมงาน โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมงาน โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้

1. ให้ความรู้และกิจกรรม “คลังปัญญาผู้สูงอายุ ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและยั่งยืน” โดยครูจิรา จันทเปรมจิตต์ และคณะ (นักเรียนสถาบันสร้างสุข รุ่นที่ 1)

2.ให้ความรู้ “การปลูกผักคนเมือง และวิธีดูแลรักษา”

3.รับกล้าผักและเมล็ดพันธุ์ผักกลับบ้าน

4.มีการบันทึกภาพกิจกรรมเพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวและออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวี /youtube

close(x)