ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(Box Culvert) ตั้งแต่แยกเซิดน้อย-แสนรัก ถึง ถนนเซิดน้อย-มาบไผ่ ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

close(x)