โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 7

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 7ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุ โดยทีม อสม.

2. ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฏหมายและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ” โดย นายวีระชาต์ บันลือสมบัติกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานอัยการภาค2 ให้แก่นักศึกษาสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย ณ ห้องสร้างสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)