เทศบาลเมืองบ้านบึงรับสมัครเรียนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน เยาวชนอายุ 6 – 12 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่งใบสมัครได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันและเวลาราชการ โทร.038443999 ต่อ 160

close(x)