ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 จำนวน 6 เรื่อง

  1. รู้ทันโจรออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงิน ใช้มุกนี้!!
  2. ปรับพฤติกรรมการใช้รถ ลดค่าฝุ่น PM 2.5
  3. โฉนดที่ดิน จริง หรือ ปลอม?
  4. เคล็ดลับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแม้อยู่ในพื้นที่หมอกควัน
  5. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ซื้อกล่องสุ่มแต่ได้ไม่คุ้มกับราคาที่เสียไปสามารถเอาผิดร้านค้าได้
  6. ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย
close(x)