ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 จำนวน 8 เรื่อง

  1. กยศ. ชี้แจงการหักเงิน แม้ว่าผู้กู้ยืมจะมีภาระหนี้สูงก็สามารถแจ้งขอลดการหักเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้
  2. ตั้ง “ศูนย์รับแจ้งเหตุ ทรมาน-อุ้มหาย” ที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และสำนักงานอัยการสูงสุด 113 แห่งทั่วประเทศ
  3. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 กรณีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด
  4. กระทรวงยุติธรรมเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน โพสต์-แชร์ไม่คิด มีความผิดตามกฎหมาย
  5. ประกันสังคมเตือนผู้ประกันตนอย่าหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อเลขาธิการ สปส. หลอกขอข้อมูลอัปเดตผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ปลอม
  6. ข่าวดี ครม.เห็นชอบ “ผ้าขาวม้า” ขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ภายในเดือนมีนาคม 2566 นี้ ต่อจากโขน นวดไทย โนรา สงกรานต์ และต้มยำกุ้ง
  7. เลี่ยงอันตราย จากฟอร์มาลินในอาหารทะเล
  8. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนประชาชนมอบความรักให้ครอบครัว เพื่อน คนรัก ออกกำลังกายที่ชอบ ส่งผลให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และสุขภาพที่ดี แนะปฏิบัติสุขบัญญัติ รักใครให้ชวนออกกำลังกายต้านโรค
close(x)