ขอเชิญเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ ทำหมันสุนัขและแมว วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง

เรื่อง ขอเชิญเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ ทำหมันสุนัขและแมว วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)

***สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง สามารถมาลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองบ้านบึง ก่อนวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน***

***สำหรับท่านที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน***

รายละเอียดตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้

close(x)