บริการทำหมันสุนัขและแมว

📣 ขอเชิญเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการทำหมันสุนัขและแมว

🗓 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

📍 ***สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง สามารถมาลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองบ้านบึง ก่อนวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน***

📍 ***สำหรับท่านที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน***

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสาธารณสุขฯ ทม.บ้านบึง โทร. 038-443999 ต่อ 142

close(x)