ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ และมาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 จำนวน 10 เรื่อง

  1. การเปิดบัญชีของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการเปิดรับลงทะเบียนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
  2. แจ้งเตือนการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527
  3. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้
  4. ไขข้อข้องใจ ชำระค่าธรรมเนียมในการติดต่อสำนักงานที่ดินแล้ว เงินนำส่งไปที่ไหนบ้าง
  5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนภัยหลอกลวงติดตั้ง Application PEA Smart Plus ปลอม
  6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน แอบอ้างรูปผู้อื่น สร้างช่องทางสื่อสารปลอม เจอโทษหนัก
  7. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  8. โรคไต นอกจากเลี่ยงกินเค็ม ควรเลี่ยงอาหารอะไรบ้าง
  9. วิธีเลือกครีมกันแดด ให้เหมาะกับผิว
  10. สุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ

close(x)