ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต 25 มี.ค. – 9 เม.ย. 66

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถมายื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองบ้านบึง หรือลงทางเว็บไซต์ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้

https://www.bora.dopa.go.th/home/…

ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 66 – 9 เม.ย. 66

สอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง โทร. 038-446203

close(x)