ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ และมาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 จำนวน 9 เรื่อง

  1. ช่องทางการใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร เปิดลงทะเบียน 25 มีนาคม-9 เมษายน 2566
  2. 9 แนวทางการรณรงค์ “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”
  3. เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมที่ดินสำรวจฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลอกดูดเงินหมดบัญชี
  4. ปภ. แนะเทคนิคการสวมหมวกนิรภัยถูกวิธี และข้อควรรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
  5. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน โพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามมีคำเชิญชวน
  6. 5 โรค ภัยสุขภาพในฤดูร้อน
  7. แนวทางการลดและหยุดดื่มสุรา
  8. การดูแลตนเองสำหรับบุคคลทั่วไป ที่รับรู้เหตุการณ์รุนแรง
  9. โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโนโร

close(x)