ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

close(x)