รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติฯ (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) ช่วงเวลากลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

close(x)