ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566 จำนวน 8 เรื่อง

  1. จัดสรร 5.26 ล้านโดส “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่” ดูแล 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ
  2. วันดินโลก (WORLD SOIL DAY) สำคัญอย่างไร
  3. ปภ. แนะลดเสี่ยงฟ้าผ่าในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง
  4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  5. รู้ไหมทำไมไม่ควรสูบน้ำจากท่อโดยตรง
  6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน เห็นคนจมน้ำแต่กลับนิ่งเฉยหรือไม่พยายามช่วยอาจเป็นความผิด
  7. 5 วิธีขจัดความเครียด
  8. มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
close(x)