ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566 มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566 จำนวน 10 เรื่อง

  1. ผู้ป่วยใน ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
  2. กอนช. ประเมินสถานการณ์น้ำเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน วางแผนระยะยาวกักเก็บน้ำให้มากที่สุดรับมือเอลนีโญ
  3. เบาใจ “สิทธิบัตรทอง เสียหายจากการรักษา” ขอรับเงินช่วยเหลือได้
  4. แนวทางการจัดกิจกรรม เดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้ “(Awareness Month)” และ คลิปวิดีโอ วันดินโลก (WORLD SOIL DAY)
  5. กลโกง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ปลอมเป็น กรมที่ดิน
  6. PEA เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
  7. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ความผิดฐานแจ้งความเท็จ
  8. ไทยพร้อมจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ปลายปีนี้ ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก” สร้างการรับรู้ทางศิลปะ ผ่านผลงานของศิลปินทั่วโลก คาดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 5 ล้านคน เงินหมุนเวียนภาคเหนือตอนบนไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้าน
  9. กรม สบส. เพิ่มทักษะป้องกันอันตรายจากสารพิษ ส่งต่อชุดความรู้การป้องกันตัวจากสารเคมี ผ่าน “SMART อสม.”
  10. 9 วัคซีนในวัยรุ่น
close(x)