โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 ณ ชุมชนมาบกรูด

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ภายใต้นโยบายของ นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ดำเนินการจัดโครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 ณ ชุมชนมาบกรูด

กิจกรรมบริการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

– ตรวจคัดกรองและรักษาโรคเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลบ้านบึง และชมรม อสม. บ้านบึง

– ตัดแต่งทรงผม โดยชมรมช่างเสริมสวย

– ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

– ให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น

– แจกปุ๋ยชีวภาพ ต้นกล้าและพันธุ์ไม้

– การวาดรูป การระบายสี

– กดจุดบำบัด โดย หมอเอส ศาสตร์บำบัดประยุกต์เฉพาะทาง

– คลินิกปรึกษากฎหมาย โดยสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง

– ให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ฟรีตลอดงาน

close(x)