โครงการ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองบ้านบึง

กองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดโครงการ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองบ้านบึง เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรไทย โดยเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้สร้างโรงเรือนพืชสมุนไพร แห่งนี้ ไว้ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านบึงหนองโคลน(ศูนย์กีฬาตำบลบ้านบึงหนองโคลน) สำหรับประชาชนท่านใดที่มีพืชสมุนไพรที่เหมาะแก่การอนุรักษ์ สามารถนำมามอบให้กองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2566 เพื่อนำไปปลูกที่โรงเรือนดังกล่าว ต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร.038-445715

close(x)