โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 ณ ชุมชนวิลล่า 3

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ภายใต้นโยบายของ นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ดำเนินการจัดโครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 ณ ชุมชนวิลล่า 3 (สนามเด็กเล่น)
กิจกรรมบริการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

  • ตรวจคัดกรองและรักษาโรคเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลบ้านบึง และชมรม อสม. บ้านบึง
  • ตัดแต่งทรงผม โดยชมรมช่างเสริมสวย
  • ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
  • ให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น
  • แจกปุ๋ยชีวภาพ ต้นกล้าและพันธุ์ไม้
  • การวาดรูป การระบายสี
  • กดจุดบำบัด โดย หมอเอส ศาสตร์บำบัดประยุกต์เฉพาะทาง
  • คลินิกปรึกษากฎหมาย โดยสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ฟรีตลอดงาน
close(x)