ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติฯ (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) ช่วงเวลากลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

close(x)