ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งที่ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลเมืองบ้านบึง(แห่งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)