เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่มภายในบริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

close(x)