ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

close(x)