ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (องุ่นอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (องุ่นอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)