ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

รวมจำนวน 1,692 อัตรา เพศชาย 264 อัตรา เพศหญิง 37 อัตรา และไม่ระบุเพศ 1,391 อัตรา

close(x)