รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต #ฉบับการ์ตูน

ช่วยกันป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต ทั้งที่เคยเกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดซ้ำมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้เราทุกคนได้เรียนรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำทุจริต ทำให้รู้ก่อนเกิดเหตุ และยับยั้งก่อนเสียหาย รวมทั้งลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใส และช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

close(x)