ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง แจ้งเตือนภัย!!! เนื่องจากมีมิจฉาชีพทำ เพจเฟซบุ๊กปลอม ชื่อ ” SAD “

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง แจ้งเตือนภัย!!! เนื่องจากมีมิจฉาชีพทำ เพจเฟซบุ๊กปลอม ชื่อ ” SAD ” โดยนำรูปและข้อมูลของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านบึงไปแอบอ้าง ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเพจเฟซบุ๊ก ” SAD ” ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านบึง จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

close(x)