กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เฟซบุ๊กในการขายของออนไลน์

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง เปิดบริการให้ประชาชนสามารถเข้าเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างรายได้จากการใช้สื่อออนไลน์ในการขายของ โดยเปิดบริการทุกวัน ในเวลาราชการ

เมื่อวันที่ 9 และ10 มีนาคม 2565 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเช่น

– การใช้เฟซบุ๊กในการขายของออนไลน์

– การใช้โปรแกรม Canva ในการออกแบบป้าย

– การแนะนำสินค้าออนไลน์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการนำสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ

ทั้งนี้ท่านที่สนใจเพิ่มเติมสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)