การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

close(x)