ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 จำนวน 6 เรื่อง

  1. แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิที่ติดเชื้อโควิด-19 กรณีแยกกักตัวที่บ้าน
  2. ATK ทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัยลดเสี่ยงเชื้อโรค
  3. สปส. ยืนยัน รพ. ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19 “เจอ แจก จบ”
  4. ใช้ยาดมอย่างไรให้ถูกวิธี
  5. กรมการจัดหางาน ชวนคนไทยที่ต้องการทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
  6. MEA ขอแนะนำ 7 ต้นไม้สำหรับปลูกในบ้าน ลดอุณหภูมิช่วยคลายร้อน

close(x)