ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. กรม สบส. เผยพบ 5 พฤติกรรมคนไทยการ์ดตก เสี่ยงติดโควิด–19
  2. ประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  3. PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  4. เช็คก่อนโอน “การเปิดบัญชีรับเงินบริจาค” แบบไหนถูกกฎหมาย
  5. กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เพื่อให้สอดคล้องต้นทุนจริง

close(x)