ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง การจัดการขยะติดเชื้อ ที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

close(x)