โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors2(SCA#2))

เปิดรับสมัคร 2 ส่วน คือ

  1. รับสมัครนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่(Smart City Ambassadors)
  2. รับสมัครเมืองที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ

(รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิ๊กลิงก์>>> https://drive.google.com/drive/folders/1YV6nYdPZzNS5ZDY26ToZrPG0uR4z9Ncd?fbclid=IwAR0JOi-9aJxMrm193GhOxTRt0QjiOz8Hr_T5caiBkYAIHA_TAhCxuof-T0Y

สอบถามรายละเอียด : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(สศด.)

โทร. 08 9711 7057 (ทมะ), 09 0978 2142 (ศิริพร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : scp@depa.or.th

close(x)