ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. คำแนะนำป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่
  2. ออมสิน เดินหน้าช่วยลดภาระข้าราชการ จับมือ กบข. จัดโปรโมชันเพื่อสมาชิก กบข.
  3. อาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้กัญชา
  4. ตลาดแรงงานไต้หวัน พร้อมรับแรงงานภาคการผลิตและภาคก่อสร้างจำนวนมาก
  5. ปภ. TODAY ช่องทางติดตามข่าวสาธารณภัยทั่วไทย
close(x)