ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19 และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. 2U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล
  2. 4 ข้อต้องทำ! หลังท่องเที่ยววันหยุด
  3. ปภ. แนะวิธีรับมือน้ำท่วมในสถานการณ์ต่างๆ
  4. MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม
  5. ลักษณะการปล่อยกู้เงินที่ต้องระวังให้ดี ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
close(x)