งานสัมมนาออนไลน์เพื่อแนะนำแพล็ตฟอร์มแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและสื่อสารท้องถิ่น ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนชุมชนด้วย ZealNews เครื่องมือเพื่อท้องถิ่นไทยโดยคนไทย”

close(x)