ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

close(x)