วิ่งควายชลบุรี ครั้งที่ 151

วิ่งควายชลบุรี ครั้งที่ 151

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 151 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

ปีนี้วันวิ่งควายตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม 2565

#วิ่งควายชลบุรี

#ครั้งที่15

close(x)