โครงการพัฒนาทักษะภาษาของครู NEW ME ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษฟรี เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอนาคตผ่านแอปพลิเคชัน Tockto ภายใต้ชื่อโครงการ “New me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 4”

close(x)