การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)