เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

📣 ประชาสัมพันธ์ “จุดดรอปรับขยะรีไซเคิล 7 ประเภท” เทศบาลเมืองบ้านบึง 📣

🍀เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย🍀

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านบึงและผู้มารับบริการ ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยังยืน ♻️🌏

📍ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคาร 1 ใกล้กับอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)