ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนชลบุรี-บ้านบึง-แยกไฟแดงเซิดน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)